Home > Onderzoek > Expertisegroepen

De MOVE wetenschappers komen van diverse afdelingen en secties binnnen de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen, het VU medisch centrum en het Academisch Centrum Tandheelkunde (ACTA). Ze werken samen in groepen die gespecialiseerd zijn in één of meerdere onderwerpen.



© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl