Home > Onderzoek > MOVE-AGE

MOVE-AGE is een gezamenlijk onderzoeksprogramma van MOVE onderzoeksinstituut Amsterdam, de Manchester Metropolitan University (UK) en de KU Leuven (BE).

In het MOVE-AGE-programma wordt gekeken hoe bij het ouder worden de mobiliteit  kan worden gehandhaafd. Verlies van mobiliteit bij ouderen is wereldwijd een groot en snel groeiend sociaal en economisch probleem.

Ongeveer 50 promovendi ontvangen een beurs om dit te onderzoeken.
Het programma wordt gefinancierd door de Europese Commissie als onderdeel van het Erasmus Mundus-programma.

Move-Age homepage

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl